Podatki dla firm i osób fizycznych

Każdy kraj w Europie i na Świecie opracował swój system podatkowy. Systemy podatkowe różnią się od siebie, jednak kilka typów podatków w praktyce występuje w każdym kraju:

PIT
PIT (z ang. Personal Income Tax) to podatek od dochodów osobistych, bezpośredni, od osób fizycznych
W Portugalii podatek PIT nazywa się IRS (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares)
CIT
CIT (z ang. Corporate Income Tax) to podatek dochodowy, bezpośredni, od osób prawnych - spółek i przedsiębiorstw
VAT
VAT (z ang. Value Added Tax) to podatek od towarów i usług
W Hiszpanii podatek ten nazywa się IVA = Impuesto sobre el valor añadido (lub agregado)
We Włoszech i Portugalii również można często spotkać oznaczenie IVA, co znaczy odpowiednio Imposta sul Valore Aggiunto (po Włosku) i Imposto sobre o Valor Acrescentado (po Portugalsku).
W Niemczech VAT oznacza się skrótem MwSt. lub USt. = Mehrwertsteuer , Umsatzsteuer

Zestawienie stawek podatkowych

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wysokości podatków w różnych krajach europejskich w 2008 roku.

Podane stawki podatku PIT są orientacyjne, gdyż w zależności od kraju podlegają one różnym ulgom i są obwarowane dodatkowymi uwarunkowaniami. Często są one też zależne od gminy czy regionu i stawka składa się z wielu części.
Jak wynika z tabeli sposób rozliczenia podatków w Polsce nie jest aż tak skomplikowany jak nam się czasami wydaje.

Tabela stawek podatkowych:

Wysokość podatku

Kraj Podatki od osób fizycznych Podatki od osób prawnych (firm)
PIT Dochodowy CIT VAT
Austria 23 % , 33,5 % stawka podstawowa - 34% stawka podstawowa - 20%
obniżona - 10%
od kapitału - 1%
wewnątrz UE - 0%
Belgia 25% , 30% , 40% , 45% , 50% stawka podstawowa - 33% (pow. 323 750 euro stawka podstawowa - 21%
stawka progresywna - 24,98 % , 31,93% i 33,99% ulgowa - 0%
  zredukowana - 12% i 6%
Bułgaria 10% stawka podstawowa - 15% stawka podstawowa - 20%
ulgowa - 0%
Cypr 20%, 25%, 30% stawka podstawowa - 10% stawka podstawowa - 15%
zredukowana - 5%
ulgowa - 0%
Chorwacja 15%, 25%, 30%, 45% stawka podstawowa - 20% stawka podstawowa - 22%
ulgowa - 0%
Czechy 15% stawka podstawowa - 24 % stawka podstawowa - 19%
zredukowana - 5%
Dania 33 % + (5,5 % lub 6 % lub 15 %) stawka podstawowa - 30% jednolita stawka - 25%
ulgowa - 0%
Estonia 23% stawka podstawowa - 0% stawka podstawowa - 18%
Opodatkowane zatrzymanych i reinwestowanych zysków w spółce - 21 % zredukowana - 5%
ulgowa - 0%
Finlandia od 16% do 21% stawka podstawowa - 26% stawka podstawowa - 22%
zredukowana - 17% i 8%
ulgowa - 0%
Francja 5,5% ,14% , 30% , 40% stawka podstawowa - 33,33% stawka podstawowa - 19,6%
zredukowana - 5,5%
minimalna - 2,1%
Grecja od 5% do 40% stawka podstawowa - 25% stawka podstawowa - 19%
zredukowana - 9%
minimalna - 4,5%
Hiszpania 15% ,24% , 28% , 37% , 45% stawka podstawowa - 35 % stawka podstawowa - 16%
Dla obrotu poniżej 8 milionów euro - 30% zredukowana - 7% i 4%
Holandia 33% , 42% , 52% 30% i 35% (zyski powyżej 22689 euro) stawka podstawowa - 19%
zredukowana - 6%
Irlandia 20% i 42% stawka podstawowa - 12,5% stawka podstawowa - 21%
dywidendy - 25% zredukowana - 4,3 %
zbycie udziałów w spółce - 20% ulgowa - 0%
Litwa 27% stawka podstawowa - 15% stawka podstawowa - 18%
przy obrocie do 500 tys. LTL - 13% zredukowana - 5%
ulgowa - 0%
Luksemburg 14% , 25% , 31% , 35% , 38% 20% i 30% stawka podstawowa - 15%
obniżona - 12%
zredukowana - 6% i 3%
minimalna - 0% 
Łotwa 25% 15% stawka podstawowa - 18%
zredukowana - 5%
ulgowa - 0%
Malta 15% , 20% , 35% 35% stawka podstawowa - 18%
zredukowana - 5%
ulgowa - 0%
Niemcy od 0% do 45% 25% stawka podstawowa - 16%
podatek solidarnościowy - 5,5% zredukowana 7%
podatek lokalny - 13-20,5%  
Polska 18%, 32% 18% stawka podstawowa - 18%
zredukowana 7% i 3%
preferencyjna - 0%
Portugalia od 10.5% do 42% 25% stawka podstawowa - 21%
pośrednia - 12%
zredukowana - 5%
Portugalia (wyspy Azory i Madera) od 8.5% do 41% 25% stawka podstawowa - 15%
pośrednia - 8%
zredukowana - 4%
Rosja 13% 24% stawka podstawowa - 18 %
pośrednia - 10%
zredukowana - 0%
Rumunia 16% 16% stawka podstawowa - 19%
zredukowana - 9%
Słowacja 19% 19% stawka podstawowa - 19%
Słowenia od 16% do 41% 23% stawka podstawowa - 20%
zredukowana - 8,5%
Szwecja od 0% do 56% 28% stawka standardowa - 25%
zredukowana - 12%
ulgowa - 0%
Ukraina 13% 25% stawka podstawowa - 20%
zredukowana - 0%
Węgry 18 % i 36 % 16% stawka podstawowa - 25%
zredukowane - 15% i 5%
Wielka Brytania 20 % i 40 % Stawka podstawowa - 30% stawka podstawowa - 17,5%
stawka zredukowana - 19% (dochody od 50 000 do 300 000 GBP) i 0% (poniżej 10 000 GBP) zredukowana - 5%
ulgowa - 0%
Włochy od 23 do 43 % 33% stawka podstawowa - 20%
zredukowana 10% i 4 %
ulgowa - 0%
Stany Zjednoczone USA od 0% do 35% 35% brak